Äldrevård

Rätt till omsorg på äldre dar

Det är kommunens socialtjänst som har ansvaret för omsorgen om äldre. När socialtjänsten bedömer en persons behov av stöd och omsorg ska den se till hela livssituationen och hela behovet av service, vård och omsorg.

Utgångspunkten för kommunens insatser för äldre ska enligt socialtjänstlagen vara att man ska kunna bo kvar hemma. Insatser som underlättar vardagen är viktiga. Här ingår till exempel hjälpmedel, rehabilitering och anpassning av bostaden. Annat stöd som kan öka tryggheten och göra så att man inte behöver flytta är till exempel trygghetslarm och telefonservice, som gör att man kan nå personal snabbt om man behöver hjälp.

Närmaste äldreboende finns på Sundbrolund i Ullånger.

Hemtjänsten i Nordingrå

När man på grund av ålder, sjukdom eller handikapp inte längre klarar sin dagliga livsföring i hemmet har man rätt till bistånd i form av hemtjänst.

De hemtjänstinsatser man kan få är skiftande. Det kan vara allt från städning och inköp någon gång i veckan till daglig hjälp med personlig omvårdnad.

Det är biståndshandläggare vid kommunens biståndsenhet som utreder och beslutar om hemtjänst.

Hemtjänsten Docksta-Ullånger

Tel: 0612-808 78
Emma Nordenberg

Hemtjänsten Lugnvik-Nordingrå

Tel: 0612-808 75
Malin Nordlöf