Bergsnäs

Byns namn anknyter förmodligen till läget vid foten av Bergnäsberget.

Jorden tillhörde redan tidigt kyrkan och i ett brev till Gustav Vasa klagade landbonden Erik Persson på att de omkringboende grannarna ville tränga honom från den jord han och hans far hade upptagit av ödesmark, med fogdens tillåtelse. I sitt svar försäkrade kungen, att Erik med sina efterkommande skulle få sitta ifred på jorden. Icke desto mindre erhöll en kyrkoherde senare kungens tillstånd att byta till sig kronohemmanet Bergsnäs mot en skattgård i Uppland.


Från Bergsnäsberget mot Vågsfjärden, Körning och Vallen

Bergsnäs ligger naturskönt mitt i det typiska nordingrålandskapet med utsikt mot Nordingrå kyrka. Terrängen är starkt kuperad med skogar som når ända ner till Vågsfjärden.

bergsnas1

Källor: Teo och Per Sundin: ”Släkter och gårdar i Nordingrå 1535-1890"
Ann Renström : ”Utvalda kulturmiljöer i Nordingrå Socken”