Havsfiske

Yrkesmässigt fiske längs Nordingråkusten bedrivs idag i mycket blygsam omfattning. Historiskt sett, däremot, har havsfisket spelat en mycket stor roll. Under rubriken Historia på startsidan hittar du en utförlig berättelse om de så kallade "Gävlefiskarna" som redan på Gustav Vasas tid upptäckte Nordingrås enormt rika fiskevatten.

Sportfiske

I ett förslag till "fiskevårdande åtgärder i vatten inom Nordingrå kommun" gjorde Lantbruksnämnden i Västernorrland år 1969 en kartläggning av Nordingrås alla sjöar. Denna kartläggning omfattar 61 sjöar och innehåller bland annat uppgifter om största och minsta djup, vattenvolym, längd, bredd, hur stränderna ser ut, vad som växer runt och i vattnet, hur bottnen är beskaffad. Och om det finns fisk. Endast 12 av dessa sjöar uppges vara "fisklösa". I övrigt förekommer naturligt gädda, aborre, mört, braxen, id, ål, lake, ruda, siklöja, öring och fjällröding. Då, som idag, planterades ädelfisk ut i en del vatten, bland andra i Binböletjärn och Rytjärn, vilket har lockat sportfiskare i decennier.

Binböletjärn

Ett bra fiskevatten för sportfiskare i allmänhet och för pimpelfiskare i syinnerhet. I tjärnen finns såväl öring som röding och utsättning av ny fisk sker årligen av Binböletjärns fiskevårdsområdesförening.

Binböletjärn ligger nära vägen så att tillgängligheten till tjärnen är god, dessutom finns en utmärkt parkering.

Pimpelfisket i tjärnen är utmärkt, men även fiske under våren och försommaren kan ge fint resultat.  Lämpliga fiskemetoder är (förutom pimpling under vintern) mete, spinnfiske samt i viss mån flugfiske.

Fiskekort kan köpas hos Nordingrå Järn på Nordingråvallen.


Mädans Fiskevårdsförening

Reglerar fisket vid Rytjärn som ligger i Mädan.

Ordförande Andreas Rehnström 0730-450072

 


 

”Njutfiske” med ”High Coast Sea”

Företaget ”High Coast Sea” erbjuder från och med 2013 ”Njutfisketurer” för privata grupper och företag mellan 4-11 personer. High Coast Seas två båtar är handikappanpassade, vilket innebär att även rullstorsburna kan genomföra turerna. ”Njutfiske” är motsatsen till det etablerade begreppet ”sportfiske” och innebär ett kravlöst, enkelt och roligt fiske. ”Njutfiske” kan utövas av var och en, stor som liten, som är sugen på att under ett par timmar eller en dag prova på fiskelyckan i Höga Kustens vackra skärgård. Fika med smak av världsarvet går att förbeställa. Förbokning krävs.

För bokning och info, se hemsidan www.highcoastsea.com Agne Säterberg 070-625 07 83 och Stefan Nilsson 070-621 93 00