Nordingrå förskola

Varje barn unikt
På Nordingrå förskola möts varje barn utifrån barnets egna behov och samspelet i barngruppen har stor betydelse.
 Genom lek utvecklas barnens språkliga och matematiska kunskaper.  Rim, ramsor, musik och rytmik har stor plats på Nordingrå förskola. Förskolelärare och barnskötare delar på arbetet i barngruppen.

Förskolan i nya lokaler
I Januari 2014 flyttade Nordingrå förskola till nyrenoverade lokaler i Nordingråskolan. Förutom den egna avdelning har förskolan även tillgång till gemensamma utrymmen på skolan, såsom gymnastiksal och musikrum. Skolan är sammanbyggd med Kusthallen och där finns bibliotek, matsal och skridskohall som även förskolan använder. Utemiljön på skolgårdens baksida har anpassats för de minsta barnen.

NORDINGRÅ FÖRSKOLA
Vallenvägen 18 
870 30 Nordingrå

Tfn: 0612 - 81 06 84

Länk till Nordingrå förskola på Kramfors kommuns hemsida:
www.kramfors.se/Nordingrå förskola