Nordingråskolan
Kost, rörelse och hälsa

När kroppen mår bra är det lättare att trivas och enklare att klara studierna. Bra kost, mycket rörelse och tillgång till en hälsofrämjande elevhälsa ger goda förutsättningar för Nordingråskolans elever.

Kost

Skollunch
Två olika rätter serveras normalt som lunch. Till det kan matgästerna även välja grönsaker i en salladsbuffé. Möjlighet finns till specialkost om till exempel eleven är allergisk. Skolpersonalen är med och äter tillsammans med barnen och det är viktigt för alla att det är en lugn och ro. Matsalen ligger i Kusthallens servering och den nås enkelt från skolan, eftersom skolan och Kusthallen är sammanbyggda.
Länk: Kramfors kommun/Skolmat


Rast på skolgårdens framsida

Rörelse

Raster
På rasterna är eleverna utomhus, med undantag om det är väldigt kallt eller regnar mycket. Klätterställning, gungor, snurror och bollplank finns på skolgården och uppmuntrar till lek och rörelse. Vintertid är det populärt att åka dyna i backen och snöhögarna ger många möjligheter till att bygga snöborgar och tunnlar.

Hösten 2013 rustades skolgården upp. Baksidan anpassades till förskolans verksamhet. På framsidan har ny lekutrustning satts upp och gårdsplanen har asfalteras för att kunna nyttjas bättre till basketspel, hopphagar och utomhuspingis.

Handikappanpassad
Hela skolan och största delen av skolgården är handikappanpassad. Att vara rullstolsburen är inget hinder på Nordingråskolan. Idrottslektioner och gemensamma utflykter anpassas för att även passa den rörelsehindrade.

Idrott
På idrottslektionerna betonas lek och att det ska vara lustfyllt när barnen tränar sin motorik. Lektionerna hålls utomhus eller i gymnastiksalen. I ämnet finns också en hälsoaspekt, att lära sig om hygien och att duscha efter idrottspassen.

Bad
Badlektionerna äger rum i Högakustenskolans simhall i Herrskog. För de yngsta barnen är lek och vattenvana grundläggande. Ju äldre de blir, ju fler simtag kan de ta. I årskurs sex bör eleverna kunna simma minst 200 meter varav 50 meter ryggsim.

Vandring
En dag årligen går mellanstadiet någon av vandringslederna i Nordingrå eller övriga Höga kusten. Hösten 2014 vandrade eleverna till Slåtterdalsskrevan i Skuleskogens nationalpark.

Samarbete med föreningar
Många föreningar i Nordingrå underlättar till en allsidig idrottsutövning. Nordvallen i Mjällom sköts av Nordingrå sportklubb NSK och där läggs lektioner i friidrott. Skidsektionen i samma klubb har hand om skidspår och skicrossbana intill skolan och anordnar Barnens Vasalopp. Årligen har skolan en skidvecka.


Skicrossbanan vid elljusspåret intill Nordingråskolan 

Föreningen Mjällomshallen gör att klättring kan ingå som aktivitet i elevens valvecka. Under en pimpeldag på Vågsfjärdens is får eleverna livsviktig iskunskap av sportfiskarna SFK Höga kusten. På Kusthallens is, som sköts av Höga kusten Hockey och Stiftelsen Kusthallen, åker eleverna skridskor.

Orientering
Kartkunskap ingår i läroplanen. Föreningen Orienteringsklubben Branten ansvarar för att barnen med karta och kompass ska kunna hitta i landskapet.

Hälsa

Elevhälsa
Elevhälsans lokaler är i Kusthallen, som är sammanbyggd med skolan.

Länk: Kramfors kommun/Elevhälsa