10.000 år av landhöjning och kulturutveckling

Vid en föreläsning på Hembygdsgården i juli 2013 berättade Lars Högberg Mjösjö/Härnösand om de arkeologiska fynd som gjorts och fortfarande görs hos oss.
Hans skrift 10.000 år av landhöjning och kulturutveckling ger en intressant bild av Nordingråområdets förändring genom istid-stenålder-bronsålder-järnålder-medeltid-industrialism-nutid och spännande teorier om hur människor levt här.

Istid - Isens folk
Äldre stenålder - Kvartsens folk, fynd på Högklinten
Mellersta stenålder - Skiffrets folk, fynd i Överveda
Yngre stenålder - Flintans folk, fynd i Mjösjö
Bronsålder - Bronsets folk, fynd i Främmerveda
Järnålder - Järnets folk, fynd i Mädan
Medeltid - Kristendomens folk, fynd på Kyrkvallen
Industrialism - Industrins folk, fynd i Häggvik
Nutid

HÄR kan du ladda ner en pdf av Lars Högbergs skrift "10.000 år av landhöjning och kulturutveckling" (6MB)