Mädan

Hitta hit: Nordingråkartan B4

Namnet är troligen en bestämd pluralform av mad som betyder sank ängsmark. Mädan skulle alltså på rikssvenska kallas Maderna.
I Mädan bodde under åren 1560-1580 Ångermanlands mäktigaste man, underlagsmannen Erik Swensson från Valmsta som här förvärvade en imponerande gård, bestående av nuvarande Mädan 1, 4, 6 och 8.

Källor: Teo och Per Sundin: Släkter och gårdar i Nordingrå 1535-1890 och Bucht, T: Ortnamnen i Västernorrlands län 1955.


Utsikt över Näset


Utsikt över Mädansviken med ångslupen Stjärn.Utsikt över Mädansviken


Utsikt från Rödklitten över Gaviksfjärden


Vy från havet in mot Hägnen


Mädansviken ut mot havet med Brattnäsgrundet - även kallat Jökarholmen - i förgrunden


Till vänster i bild låg Mädans såg. Huset till vänster var sågverksägare Holmbergs bostad. Nästa röda hus är Sundströms hus, ladugård & båthus. Båthuset till höger tillhör Sundqvists. Pethrus Sundqvist var en av Mädans sista fiskare.


Regnbåge över Vågsfjärden. Från Näset.