Mjösjö

Hitta hit: Nordingråkarta (E5)

Byn har fått namnet efter Sör- och Nordmjösjön. Första leden är det fornsvenska ordet mior som betyder smal.

Längs Nordmjösjön har man hittat boplatser från stenåldern. De låg ursprungligen i sandiga strandpartier i yttersta kustbandet men återfinns nu på grund av landhöjningen på cirka 55 meters höjd i skogsmark långt från havet.

Mjösjö har alltid varit en liten by. I skattelängderna står under flera sekel oförändrat två hemman upptagna. Som gemensamhetsanläggningar räknades bland annat fiskevatten och gistplats vid Mjösjöbodarna, som ligger vid en inbuktning av Näsviken. Platsen är väl vald, med Mjösjöbäcken, som rinner ner genom en sluttande dalgång och ger tillgång till sötvatten.

Sjöbodarna här ger en god bild av gamla tiders enkla fiskarhus. De ligger helt eller delvis ute i vattnet, enligt äldre princip grundlagda på stenkistor. På husens långsidor finns båtstänger, som båtarna förtöjdes vid. Strax ovanför båthusen ligger en låg tvårumsstuga. Den sortens bostadshus eller så kallade kokhus var vanliga i våra fiskelägen.

Uppe i byn finns 2 gårdar, som förutom ladugård vardera har två mangårdsbyggnader, samtliga korsbyggnader.

Källor: Teo och Per Sundin: ”Släkter och gårdar i Nordingrå 1535-1890”

Ann Renström : ”Utvalda kulturmiljöer i Nordingrå Socken”