Nordingrå PRO

PRO, Pensionärernas Riksorganisation, är en ideell, politisk och religiöst obunden organisation. Där tillvaratas pensionärernas intressen inom alla områden.

PRO Nordingrå bildades 1952 och är en förening med ca. 140 medlemmar.

Varje månad sker trevliga medlemsträffar där viktig information och olika samhällsfrågor tas upp. Underhållning av olika karaktärer med varierande förtäring efter årstiderna gör att sammankomsterna blir ett uppiggande inslag i vardagen.

PRO Nordingrå strävar efter att vara så aktiva som möjligt. Boule är ett enormt socialt och mycket uppskattat inslag, sommar som vinter. Bowling, gymnastik, andra aktiviteter och olika studiecirklar som matlagning, litteratur och sångkör med mera pågår under året.

Sommarperioden ser våra friskvårdsansvariga till att trivseln förhöjs. Då genomför vi bland annat mycket trevliga friluftsdagar och vandringar till hemliga och olika mål i vårt vackra Höga Kusten.

Det är viktigt för oss att låta våra medlemmar påverka och lämna in synpunkter och förslag.

Alla nya som gamla medlemmar ska känna sig varmt Välkomna till våra sammankomster.

Styrelsen.


Besök gärna vår egen hemsida för att ta del av vårt attraktiva program med träffar, utflykter och arrangemang.
Där hittar du också kontaktuppgifter till styrelsen.