Seniorboende vid Vågsfjärden          

De flesta vet att kyrkan har ett markområde vid Vågsfjärden som kan användas för byggande av senior- och trygghetsboende. För ett antal år sedan så genomförde Nordingrå församling en enkätundersökning för att se intresset av boende inne på Vallen, vilken fick många positiva svar. Arbetet har sedan fortsatt med att ta fram en skiss via en arkitekt för att kunna visa hur det skulle kunna se ut. På den skiss som togs fram 2014 fanns 28 lägenheter inplanerade, visas nedan. Efter en geotekniksundersökning, som kommunen varit tillmötesgående och finansierat, framkom att marken har förutsättningar att kunna bebyggas. Kommunen har dessutom räknat med att det här boendet kommer till stånd och tagit med det i sin plan över byggnationer i kommunen.

Den 24 januari 2017 bjöd SPF, PRO, NIFF, Nordingrå församling och Kramfors kommun in till ett informationsmöte i Kusthallen. Där fick ett 50-tal Nordingråbor lyssna till Fredrik von Platen arkitekt SAR/MSA, bostadssakkunnig hos SPF seniorerna och tidigare en av cheferna i Boverket. Fredrik har varit med om att genomdriva 3 byggprojekt i Karlskrona tillsammans med andra seniorer. De har dessutom utarbetat en handbok, som verkar väldigt praktisk. Han visade kalkyler och tipsade om viktiga byggdetaljer om bl a tillgänglighet och gemensamma ytor. Han påminde också om de fördelar ett samlat boende innebär för kommunens äldreomsorg.

Intresset på mötet var stort och Görel Thurdin fick uppdraget att tillsammans med SPF, PRO, NIFF, Nordingrå församling och Kramfors kommun jobba vidare med projektet. Detta arbete är nu påbörjat och en ideell förening är bildad. Många aktiviteter är nu påbörjade.

På hemsidan http://seniorhus.se finns det mer att läsa om Handboken med erfarenhet, råd, anvisningar och andra länkar.

Det finns win-win-projekt för både seniorerna och kommunerna, detta beskrivs mer i artikeln opinion http://www.svt.se/opinion/bygg-for-seniorer-fa-fart-pa-bostadsmarknaden

Den 30 mars var landshövding Gunnar Holmgren och länsrådet Ylva Aller på besök i Nordingrå.
De träffade föreningen Seniorboende vid Vågsfjärden och Staffan Östman från kommunen för att diskutera tankarna på ett seniorboende på kyrkans mark i Nordingrå. Föreningen representerades av Görel Thurdin, Örjan Löf, Ingemar Edholm och Lennart Lundholm.
Efter inledande samtal i Bönhamn gjordes ett besök på plats för att titta på den planerade området för Seniorboende vid Vågsfjärden. Konstruktiva samtal fortsatte sedan i kyrkan. Frågor som behöver bearbetas vidare är bland annat juridisk form för framtida bostadsförening, detaljplanearbete, anpassning kring natur och kulturvärden.

Föreningens styrelse.

Ordförande Görel Thurdin. Styrelseledamöter Anna Lisa Nordin och Lennart Lundholm och Ingemar Edholm samt suppleant Anna Greta Tjäder.

Medlemskap

Nu kan ni bli medlem i föreningen för seniorboende vid Vågsfjärden. Det kostar just nu 200 kr per medlem eller 300 för familj.
Den här föreningen ska ses som en vänförening där människor vill arbeta för eller stödja tanken på detta boende.
Vårt bankgiro är 209-1908.
 
Vi hoppas att så många som möjligt av er vill vara medlem och tag gärna kontakt med andra som vill bli medlem.
Vi behöver personer som vill delta i arbetet. Vi måste alla samarbeta för att det ska bli verklighet.