Service

Service a och o för bygden

Nordingrå är en attraktiv bygd att leva, bo och verka i. Livskvaliteten för medborgare i livets olika skeden är hög och det är ortsbornas strävan att så ska förbli.

Trots att bygden  har upplevt indragningar på olika områden är basstrukturen i samhället fortfarande god. Närheten till de övriga orterna i Höga Kusten innebär en möjlighet till samnyttjande och bidrar till att samhällsservicen får högt betyg.

Barnomsorg och skola har en egen flik i huvudmenyn till vänster.