Sjukvård

Allmän sjukvård

Vårdcentralen Höga Kusten ligger i Ullånger. Även distriktssköterskemottagning, mödravården och barnavårdscentralen finns i Ullånger. Här finns även ett apotek.

Tel. 0613-71 11 00

För mottagningstider, kontaktpersoner och telefonnummer, se Vårdcentralen Höga Kustens hemsida.

Vid akuta situationer ring larmnumret 112. Sjukhus finns i Örnsköldsvik, Sollefteå och Härnösand/Sundsvall.