Räddningstjänst

Deltidsstyrkan i Nordingrå ingår i Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Brandstationen finns inhyrd i en industrifastighet i centrala Nordingrå.

Bemanningen är fyra grupper bestående av ett brandbefäl och två brandmän. Grupperna har jour var fjärde vecka.

Nordingrå räddningskår är även en så kallad IVPA-enhet (I Väntan På Ambulans), vilket innebär att de även rycker ut på alla sjuklarm där ambulansen är mer än 15 minuter bort.

Kramfors kommuns Räddningstjänst är samordnad i ett kommunalförbund bestående av räddningstjänsterna i Härnösand, Kramfors och Sollefteå.

Förbundet bildades 1 januari 2003 som ett resultat av de tre kommunernas ambition att effektivisera verksamheten och skapa förutsättningar för att åstadkomma säkra och trygga kommuner. Tillsammans omfattar dessa kommuner ca 67 000 invånare.

Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen ansvarar även för sotningsfrågor för Ådalskommunerna.

Hemsida: www.hka.se